Opleidingsportaal


Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management

 • De grillige security wereld heeft een divers veld van actoren.
  Het invoeren van security (beveiligen tegen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten) is een zaak waar men niet langer omheen kan. Echter de actoren moeten dan wel in het gehele veld van security met elkaar samenwerken, zodat de intern bij het bedrijf c.q. organisatie getroffen maatregelen uiteindelijk naadloos aansluiten op externe acties (particuliere alarm centrales, particuliere surveillance diensten, politie e.d.) bij een incident of vastgestelde dreiging daarvan.

  Toelichting op de Registeropleiding.
  Steeds vaker worden managers betrokken bij de beveiliging (security) van het bedrijf. Hiervoor is gestructureerde security kennis op managementniveau onontbeerlijk: het treffen van maatregelen van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan.
  DHM Security Management® voorziet niet alleen in deze behoefte, maar werkt al ruim 25 jaar normaliserend.
  Het aantoonbaar beschikken over een basisniveau security management (inclusief de genomen verantwoordelijkheid) is voor veel bedrijven een onontbeerlijke zaak. Het implementeren van de daaruit voortvloeiende technische aspecten, meestal de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen, is geen sinecure. Mensen die vanuit de security branche adviseren, ontwerpen, uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en beheren, moeten bekend zijn met een gestructureerd security management ofwel DHM Security Management®. Ook moet de methodiek van tijdpadanalyse (INCI/DETAR®) bekend zijn om optimaal met de andere actoren in de security branche te kunnen samenwerken.
  DHM Security Management® verschaft dit inzicht. De deelnemers worden door docenten uit de praktijk indringend geconfronteerd met DHM structuur via het gefingeerde bedrijf "Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.)". De deelnemer krijgt gezien vanuit de verschillende actoren te maken met de veelheid van toepassingen op het gebied van Security Management.
  Meer informatie op www.dhm.nl

Cursusinhoud

Het programma van de Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® ziet er als volgt uit:

Dag 1:
• Inleiding DHM, het te maken werkstuk en het examen.
• Diagnosemodel "Beheersbaar", begrippen, definities en afkortingen betreffende DHM Security Management®.
• Inleiding vanuit ISO 9000 serie tot het verrichten van een Interne Security Audit.
• Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB), Risicoprofiel en scenario's.
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:
- De Globale Security Check (GLOSEC) en Security Beleidsplan (SBP).

Dag 2:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Het traject Incident beheersbaar (korte en lange route);
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: Basis Security Plan (BSP).

Dag 3:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:
- Bewakingsplan (BWP).
• Risicoprofiel (RIPRO), Tijdpadanalyse (INCI/DETAR®).
•Security Juridica:WPBR.

Dag 4:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling:
- Plan IBO en EBO en casuïstiek: Bedrijf Security Manager (BSM).
• Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de korte route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).

Dag 5:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Het Periodiek Inspectie Programma (PIP).
• Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de lange route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).
• De Managementsamenvatting van een ISA.
• Samenstellen Security Management Pakket op basis van ISA-resultaten.

Dag 6:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Beveiligingstechniek.
• Inleiding in Security Juridica.
• ISAL-case.
• Business continuïteitsmanagement (BCM) in relatie met DHM.

Dag 7:
• Inleveren: concept werkstuk.
• DHM in relatie met Stelsel Bewaken en Beveiligen.
• Gewaarmerkt plan EBO.
• Informatiebeveiliging.
• Security Juridica: Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
• ISAL-case.
• Naleving en Human Factors. Personele Beveiliging.

Dag 8:
• Inleveren: eindversie werkstuk (laatste gelegenheid!).
• Security Juridica: Arbowet, AVG, WVO, WIV, WOB, WOR.
• De ethische gedragscode.
• Proces naar Securityvalidatie.
• Afsluiting en exameninformatie.

Dag 9:
• HET EXAMEN.
• Deelname voorwaarden:
- 2/3 van de dagdelen moet gevolgd zijn.
- het werkstuk moet door de DHM-docenten zijn gevalideerd.
• Uitsluitend deel te nemen met examenbrief en overleggen van uw geldig legitimatiebewijs.

Dag 10:
• Workshop presentatie.
• Uitreiking Diploma's / Bewijs van Deelname.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Extra informatie:
• De prijs is inclusief syllabus, examen, werkstukbegeleiding en lunch.
• Aanvullende kosten bij herexamen nog nader te bepalen.
• Bijscholingscursus (na 3 jaar behalen diploma), prijs nog nader te bepalen.

Meerwaarde:
• Gebruikerslicentie DHM Security Management®.
• Via cases en het werkstuk wordt de toepasbaarheid van DHM Security Management® inzichtelijk gemaakt.
• Het binnen handbereik stellen van garanties van de opvolging bij alarmsituaties door politie op basis van ondermeer het Stelsel Bewaken en Beveiligen.
• DHM-Tools voor verrichten van de Interne Security Audit.
• DHM borgt haar structuur vanuit Security als proces.
• Dé aanpak op verwerving keurmerk securityvalidatie (Vsec).
• De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
• Afronding opleiding met werkstuk (verrichten van de Interne Security Audit) en schriftelijk post hbo MC-examen.
• Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management leidt tot het diploma post hbo Registeropleiding DHM Security Management®.
• Het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor RSE (Register Security Expert) inschrijving bij de Stichting Sern.
• Behorend tot netwerk "DHM Security Management®".
• Opmaat naar het register Manager of Security (MSec).
• Doorstroom naar cursus Securityvalideur.

 Voor wie?

De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is in de eerste plaats bedoeld voor hen, die na hun opleiding op hbo- en/of academisch niveau enige jaren in de praktijk werkzaam zijn en in hun functie te maken hebben of krijgen met security. De registeropleiding is een aanrader bij uitstek voor degenen die zich willen bekwamen voor het register Manager of Security (MSec). Voor personen die geen hbo-diploma bezitten, geldt dat zij worden toegelaten op grond van de aan de Erkenning Verworven Competenties (EVC) ten grondslag liggende Kwalificatiestructuur Security Branche Opleidingen (KSBO) van de Stichting Sern.

Organisatie en docenten.
De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Opleidingen BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

Cursusduur en -tijden:

De opleiding is opgebouwd uit 9 vrijdagmiddagen van 13.30 - 17.30 uur + een examenmiddag van 14.00 - 17.00 uur.
De studiebelasting bedraagt ca. 140 studiebelastingsuren (hoor/werkcolleges: 28; bestuderen behandelde lesstof: 14; werkstuk maken: 72; voorbereiding + deelname examen: 26) en is afhankelijk van vooropleiding en werkervaring en kan per deelnemer sterk uiteenlopen.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
Post-HBO DHM Security Management1€ 3.809,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
DHMPost-HBO Registeropleiding DHM Security Management27-09-202413-12-2024De Meern
DHMPost-HBO Registeropleiding DHM Security Management17-01-202528-03-2025De Meern