Opleidingsportaal


E-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)

 • De cursus leidt op tot Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties conform het gestelde in de Regeling Brandmeldinstallaties 2010 van het Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid (CCV). De deelnemers leren de theorie aan de hand van speciale digitale modules.
  Een beheerder brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2.
  Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. De opleiding is er op gericht de desbetreffende persoon bekend te maken met, en ervaring op te laten doen met, het kader waarin een Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties werkt.
  Certificaat of diploma.
  Direct na het doorlopen van de e-learning modules kunt u een certificaat downloaden.
  U ontvangt automatisch een uitnodiging voor een klassikaal multiple choice examen. Als u hieraan deelneemt en voldoende vragen juist beantwoord, ontvangt u het diploma Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Het is niet verplicht om aan het examen deel te nemen.
  Tijdens een jaarlijkse inspectie toont u met dit diploma aan dat wordt voldaan aan één de voorwaarden voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie, namelijk de aanwezigheid van ten minste 1 gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een e-learning gedeelte waarbij de cursist in zijn eigen tijd en tempo het theoretische gedeelte inclusief proefopgaven en een Case opdracht doorloopt met een cursusboek als naslagwerk. Hiervoor heeft u een computer of laptop nodig met een internetverbinding. In het e-learning gedeelte worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

• De grondbeginselen van brand (0,5 uur).
• Bouwkundige en technische brandbeveiligingsmaatregelen (1 uur).
• Het wettelijk kader, het Bouwbesluit en diverse normen (1 uur).
• De onderdelen van een brandmeldinstallatie (1 uur).
• De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een beheerder (2 uur).
• Het Programma van Eisen (1 uur).
• Een Case opdracht (1 uur).

U bent circa 6 tot 8 uur bezig met het e-learning gedeelte.

Certificaat:
Nadat u het e-learning gedeelte met goed gevolg heeft afgerond, kan direct een certificaat worden gedownload.
Wilt u deze op officieel certificaatpapier ontvangen?
Mail dan het certificaat wat u heeft gedownload naar SOBA, wij sturen u dan per ommegaande post een officieel certificaat.
Diploma:
Wilt u liever een officieel diploma, dat kan ook. U wordt automatisch uitgenodigd voor een examendag en -tijdstip. U reageert op dit verzoek op u wel of niet deel wilt nemen aan het examen (niet verplicht).
Wilt u deelnemen, print dan de laatste Case opdracht uit, ook wel verrichtingenlijst genoemd.
Deze dient meegenomen te worden naar de examendag. De docent beoordeeld tijdens de examendag de caseopdracht, dit is onderdeel van het examen. Tevens wordt het multiple choice examen afgelegd op de examendag.
Na circa 4 weken volgt de uitslag, en bij positief resultaat ontvangt de cursist het diploma Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties.

(De verrichtingenlijst bevat een aantal open vragen aan het einde van de e-learning modules, die u beantwoordt over de omgang met een object gerelateerde Brandmeldinstallatie. Heeft u alle vragen beantwoordt, dan klikt u op verzenden, u ontvangt de antwoorden in uw mailbox. Deze neemt u mee naar de examendag.)

 Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Cursusduur en -tijden:

• Na inschrijving van de cursus ontvangt de cursist binnen 3 werkdagen een inlogcode.
• De inlogcode is 12 maanden geldig.
• Er kan direct gestart worden met de digitale modules.
• U ontvangt een cursusboek per ommegaande post.
• Na afloop kan direct een certificaat worden gedownload.
• Reageer op het verzoek tot het afnemen van het examen.
• Neemt u deel aan het examen, dan print u de Case opdracht (verrichtingenlijst) uit en neemt deze mee naar de examendag, dit is onderdeel van het examen! Tevens wordt het multiple choice examen afgelegd op de examendag.
• Na circa 4 weken volgt de uitslag, en bij positief resultaat ontvangt de cursist het diploma Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties.

Inschrijven kan uitsluitend via www.soba.nl.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
E-learning BBI1€ 239,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)8-09-20228-09-2022De Meern
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)13-09-202213-09-2022Schijndel
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)20-09-202220-09-2022Zwolle
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)4-10-20224-10-2022De Meern
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)13-10-202213-10-2022Schijndel
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)4-11-20224-11-2022Zwolle
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)14-11-202214-11-2022De Meern
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)25-11-202225-11-2022Schijndel
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)13-12-202213-12-2022Zwolle