Opleidingsportaal


E-learning Beheerder BMI en OAI (BBI)

 • De cursus leidt op tot Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties conform het gestelde in de Regeling Brandmeldinstallaties 2010 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De deelnemers leren de theorie aan de hand van speciale digitale modules.
  Een beheerder brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2.
  Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. De opleiding is er op gericht de desbetreffende persoon bekend te maken met, en ervaring op te laten doen met, het kader waarin een Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties werkt.
  Certificaat.
  Direct na het doorlopen van de e-learning modules kun je een online toets maken. Als je 70% correct hebt beantwoordt kun je direct een certificaat downloaden. Je hebt hiervoor 3 kansen.
  Tijdens een jaarlijkse inspectie toon je met dit certificaat aan dat wordt voldaan aan één de voorwaarden voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie, namelijk de aanwezigheid van ten minste 1 gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie.

Cursusinhoud

Zie website

 Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Cursusduur en -tijden:

Zie website

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
E-learning BBI1€ 199,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
E-learning BBI en OAIE-learning Beheerder BMI en OAI (BBI) VOL!