Opleidingsportaal


E-learning NEN 3140 VP

  • Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen weergegeven in de: NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties –laagspanningsinstallaties.
    Vakbekwame Personen hebben tenminste een lagere opleiding in de energietechniek gehad of gelijkwaardig. Ze zijn vaardig in het vakgebied en zijn verantwoordelijk voor het eigen takenpakket. Daarnaast hebben ze voldoende kennis van de veiligheidsvoorschriften en –bepalingen. Inschrijven kan uitsluitend via www.soba.nl.

Cursusinhoud

Cursusinhoud:
• Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
• Veiligheidsnormen/Arbowetgeving
• Onderwerpen en toepassingsgebieden
• Termen en definities
• Uitgangspunten
• Standaard bedrijfsvoeringprocedures
• Werkprocedures
• Onderhoudsprocedures

De cursist kan dit e-learningprogramma volledig zelfstandig doorlopen. Doordat het bestuderen van lesstof wordt afgewisseld met opdrachten, kan de cursist controleren of hij/zij de stof heeft begrepen. Als hulpmiddel mag de cursist gebruik maken van de norm. In de lesstof wordt veelvuldig naar de norm verwezen en bij het maken van de eindtoets mag de cursist te allen tijde de norm raadplegen.
De eindtoets bestaat uit 20 multiple choice vragen met een slagingsgrens van 70%. Deze eindtoets mag de cursist twee maal herkansen. Cursisten die 70% van de toetsvragen goed beantwoorden, ontvangen een certificaat. Cursisten die niet aan het toetscriterium voldoen, ontvangen een bewijs van deelname.
Herhalingen: Gemiddeld elke 2½ à 3 jaar dienen de cursisten middels een herhalingstraining de kennis op te frissen in verband met het verhoogde risico.

• De prijs is inclusief digitaal lesmateriaal en een certificaat/bewijs van deelname
• De prijs is exclusief de norm (NEN 3140)
• Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.

 Voor wie?

De cursus is belangrijk voor iedereen die vanuit zijn of haar functie op de hoogte moet zijn van de werkvoorschriften. In de cursus wordt ingegaan op algemene aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen en het veilig (laten) verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Cursusduur en -tijden:

• Na inschrijving van de cursus ontvangt de cursist binnen enkele dagen een inlogcode per e-mail.
• De inlogcode blijft 12 maanden geldig.
• Er kan direct gestart worden met de e-learning.
• De e-learning kan in eigen tempo worden doorlopen.
• Na het online maken van de eindtoets volgt direct de uitslag.
• Na de eindtoets kan de cursist direct het certificaat of bewijs van deelname ‘NEN 3140 VP’ downloaden.

Inschrijven kan uitsluitend via www.soba.nl.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
E-learning NEN 3140 VP1€ 179,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
E-learning NEN 3140 VPE-learning NEN 3140 VP