Opleidingsportaal


NEN 3140 Keuring Elektrische Arbeidsmiddelen (gereedschapkeuring) dag

  • Volgens NEN 3140 moeten elektrische handgereedschappen jaarlijks worden geïnspecteerd. Het resultaat daarvan dient te worden vastgelegd door middel van een rapport en een sticker op het apparaat. De verantwoordelijkheid dat de elektrische arbeidsmiddelen periodiek worden geïnspecteerd ligt bij de installatieverantwoordelijke.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie
• Waarom, wanneer en door wie keuren,
• Risico's elektriciteit,
• Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen,
• Veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico's,
• Visuele inspectie van apparatuur,
• Grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand,
• Weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
• Administratieve afhandeling van inspecties.

Praktijk
De cursus wordt gegeven op een praktische en ´vlotte´ wijze waarin de cursist centraal staat. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse meetinstrumenten van Nieaf-Smitt, Pat 3140, Multipat, Secutest, Gossen Metrawatt en Fluke. Ook kunnen cursisten eigen meetinstrumenten meebrengen voor praktijkmetingen.

• De prijs is inclusief lesmateriaal;
• U ontvangt een bewijs van deelname na afloop van de cursus;
• Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten;
• Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

 Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van elektrische apparatuur en gereedschappen volgens de NEN 3140. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook voor derden deze keuringen uitvoeren.

Cursusduur en -tijden:

De cursus bestaat uit 1 dag van 9.00 - 15.30 uur.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
NEN3140-arbeidsmiddelen1€ 279,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.