Opleidingsportaal


Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (PDB) avond

  • In de opleiding Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties staan theoretische en praktische kennis van brandveiligheid, techniek en voorschriften centraal. Daarmee kan een Programma van Eisen vertaald worden naar een zelfstandig ontwerp van brandmeldinstallaties.
    De opleiding is erop gericht om de deelnemers theoretische en praktische kennis van brandveiligheid, techniek en voorschriften bij te brengen waarmee een Programma van Eisen vertaald kan worden naar een zelfstandig ontwerp van brandmeldinstallaties. Na het behalen van het diploma Projecteringsdeskundige BMI voldoet de persoon/het bedrijf aan één van de eisen ter verkrijging van het certificaat 'Erkend Branddetectiebedrijf Brandmeldinstallaties'.

Cursusinhoud

Tot de te behandelen lesstof behoren de projecteringsnormen conform de NEN 2535 (Brandmeldinstallaties, Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen), alsmede hetgeen vermeld staat in het wijzigingsblad van de NEN 2535+C1:2010. Ook betreffende zaken uit het Bouwbesluit, de (model) Bouwverordening en hoofdstukken uit de NEN-EN 54 komen aan de orde.

Het geheel zal onderbouwd worden door middel van diverse casussen op het gebied van projecteringsopdrachten, in de vorm van zowel meerkeuze- als open vragen. Verder komen aan bod:
• Brand, rook en branddriehoek;
• Regeling brandmeldinstallaties;
• Wet- en regelgeving;
• Brandmeldcentrale, panelen en blokschema;
• Verschillende soorten brandmelders en automatische melders;
• Doormeldeenheid en sturingen;
• Bewakingsomvangen van brandmeldinstallaties;
• Plaatsing van handbrandmelders en de verschillende soorten automatische melders;
• Projecteren van melders;
• Ongewenste en onechte brandmeldingen;
• Aanleg van kabels en aansluitprincipe melders;
• Ringleidingen en de eisen van functiebehoud;
• Diverse Cases.

• De prijs is inclusief lesmateriaal;
• Je wordt door SOBA aangemeld voor de examens;
• Combinatie klassen zijn mogelijk bij aanvang van de opleiding;
• Bij onvoldoende deelname kan de opleidingsplaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.

 Voor wie?

De opleiding Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (PDB) is bedoeld voor personen die overeenkomstig de huidige regelgeving brandmeldinstallaties ontwerpen of willen gaan ontwerpen, en/of hun kennis willen vergroten ten behoeve van hun beroepsuitoefening en daartoe opgeleid willen worden tot Projecteringsdeskundige BMI.

Cursusduur en -tijden:

De opleiding bestaat uit 18 avonden van 18:30 tot 21:30 uur + 1 examendag van 10.00 tot 15.30 uur.
De prijs is inclusief inloggegevens waarmee je toegang hebt tot het digitale leerplein om huiswerkopdrachten te maken. Om toegang te krijgen tot het digitale leerplein ontvang je voor de start van de opleiding inloggegevens per mail.

Examens
De opleiding wordt afgesloten met een volledig PDB examen. De deelnemer wordt door SOBA aangemeld bij ISAC-examens. Het volledige PDB examen bestaat uit:
• Meerkeuze Vragen (0,5 uur);
• Open Vragen (1,5 uur);
• Projectopdracht (3 uur).

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
PDB avond1€ 2.749,00
PDB volledig examen1€ 397,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.