Opleidingsportaal


Middelbaar Security Management (MSM) dag

  • De cursus Middelbaar Security Management leidt technici, facilitair medewerkers en middenkader personeel op tot middelbaar security manager. De elementaire theorie voor beveiliging van bedrijven en instellingen wordt behandeld. De cursisten leren een beveiligingsbeleid te schrijven en risicoreducerende maatregelen te definiëren. Tot slot leren zij hun beveiligingsbeleid met steekhoudende argumenten aan hun directie te presenteren.

    De heren Ackx en Duijndam, cursusleiders van de beroemde post-HBO Security Management Opleiding De Haagse Methodiek (DHM®), hebben de MSM-cursus van SOBA geaccepteerd als vooropleiding voor DHM®.
    Na het behalen van het MSM-diploma kunnen cursisten, die beschikken over een MBO-diploma en aantoonbaar werkzaamheden op HBO-niveau verrichten, zich inschrijven voor de opleiding DHM®.
    Onze opleiding Middelbaar Security Management is één van de erkende opleidingen die u nodig heeft om in het Register Middenkader Beveiliging van de stichting Security Expert Register Nederland (SERN) te worden opgenomen.
    Geregistreerden zijn gerechtigd het keurmerk RMB te gebruiken in overeenstemming met de, op het keurmerk RMB van toepassing zijnde, reglementen. Meer informatie hierover vindt u op www.sern.nl/RMB-inschrijven/7078

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:
• Beveiligingstheorie;
• Het belang van beveiligen voor een onderneming en de rol van alle betrokken partijen daarin;
• Risicoanalysemethodieken;
• Opstellen beveiligingsbeleid;
• Risicoreductie met behulp van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactiemaatregelen;
• Bouwkundige beveiliging;
• Toegangsbeheertechiek;
• Inbraakdetectie;
• Alarmering en reactie;
• Cameratechniek;
• Efficiëntie van maatregelen;
• Diverse cases;

De cursisten maken een werkstuk waarin zij de MSM-methodiek voor hun eigen bedrijf toepassen. Dit werkstuk wordt door twee docenten van SOBA beoordeeld. De cursisten dienen hun werkstuk tevens mondeling aan de docenten te presenteren.
Cursisten die een voldoende behalen voor het werkstuk én de presentatie daarvan ontvangen na afloop het diploma Middelbaar Security Management.

• De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en diploma bij een positief resultaat.
• Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.
• Combinatie klassen zijn mogelijk bij aanvang van de cursus.
• Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

 Voor wie?

Technici, facilitair medewerkers en middenkader personeel.

Cursusduur en -tijden:

De cursus bestaat uit 3 lesdagen van 9.00 - 15.30 uur en een presentatieochtend.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
MSM dag1€ 1.479,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
MSM dagMiddelbaar Security Management (MSM) dag13-09-201925-10-2019De Meern

Aanvragen

Om in te schrijven volgt u HIERBOVEN bij het kopje cursusplanning de regel met de startdata & locatie van uw keuze, direct rechts vindt u de inschrijfbutton.
Heeft u interesse in een InCompany cursus, of vragen over nieuwe startdata van deze cursus? Vul dan de aanvraag hiernaast in.