Opleidingsportaal


IRIS Security Management®

 • Toonaangevende cursus!
  IRIS Security Management® wordt al meer dan 30 jaar gegeven. Het is de nieuwe naam voor het seminar Beveiliging & Risicomanagement dat in de jaren tachtig en negentig aangeboden is door achtereenvolgens ABN AMRO Consultass, Bureau Zuidema en Achmea. Sinds 2001 wordt de IRIS® cursus aangeboden door het Training & Adviesbureau JonkerZwolle. Vanaf september 2019 wordt de cursus gegeven onder de vlag van SOBA Security Opleidingen BV.
  De geleerde IRIS® methodiek wordt ervaren als een mogelijkheid om de eigen professionaliteit te versterken en het veiligheidsniveau van de organisatie te verbeteren.

  Doelstellingen.
  • Een management denk- en werkniveau verkrijgen op het terrein van veiligheid door het kunnen hanteren van het risicomanagement systeem IRIS.
  • Met behulp van IRIS® de besluitvorming over veiligheidsrisico’s en -maatregelen kunnen ondersteunen. Hiermee kunnen verbeteren van:
  - het veiligheidsniveau van de organisatie (Kwaliteit)
  - de communicatie, motivatie en draagvlak (Acceptatie)
  • het IRIS® diploma halen om toegelaten te worden tot de post-HBO Registeropleidingen DHM Security Management® of Security Techniek, alsmede de post-HBO opleiding Security en Recht.

  Eindtermen
  1. Risicosignalen in de praktijk (beter) (h)erkennen en risicoscenario’s formuleren
  2. Op een realistische wijze een risico-inschatting en prioriteitsstelling maken
  3. Een incident- en risicoanalyse kunnen maken
  4. Over de doeltreffendheid en de efficiëntie van veiligheidsmaatregelen nadenken en motiverend hierover kunnen communiceren
  5. Een beargumenteerde voorstel doen om onderdelen van het veiligheidsbeleid van de organisatie te verbeteren
  6. Een strategische invoering van uw voorstellen (doen) realiseren
  7. Risico- en Security Management een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn.

Cursusinhoud

Eerste dag (9.00 - 17.00 uur)

Thema 1: Risicomanagement, Security management en IRIS®
• security management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
• het 4B-model van een Security Management Systeem
• structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s
• oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior’
Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)
• herkennen van veiligheidsrisico’s
• het maken van een realistisch risicoscenario • risico-inventarisatie methoden
• het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
• de meetlat: het vaststellen van normen hiervoor toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

Tweede dag (9.00 - 17.00 uur)

Thema 3: Risicocommunicatie
• omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
• vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
• risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak
Thema 4: Risicoanalyse
• dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
• het Integraal Risico Analyse Model (IRAM) vaststellen van maatregelen en verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
• oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM
Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak
• soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
• kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
• strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
• praktijkoefening van het geleerde in de cursus

Na de 2e cursusdag hebben de deelnemers 6 à 7 weken de tijd om IRIS® zelf toe te passen in een praktijksituatie. Vastleggen van de resultaten in een kort werkstuk.

Derde dag (9.00 - 17.00 uur)

Thema 6: Middelbaar Security Techniek (MST)
• de kern van Middelbaar Security Techniek (MST) van SOBA wordt toegelicht.
• organisatorische, Bouwkundige-, Elektronische en Respons (OBER) maatregelen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend.
• deze dag biedt een aantal praktische handvatten m.b.t. thema 5 en daarmee een goede ondersteuning bij het maken van het werkstuk.
• deze dag wordt gegeven door Giliam van der Weide MSec, senior adviseur bij AIB Safetech en opleidingsleider/docent van de SOBA Security Academy.

Vierde dag (09.00 - 17.00 uur)

• Presentatie van werkstukken, uitwisseling van praktijkervaringen met IRIS®, beoordeling en uitreiken van de IRIS® diploma’s. Bij grotere groepen wordt de groep gesplitst in 2 examendagen.

 Voor wie?

Met het IRIS® diploma kunt u zonder HBO-diploma doorstromen naar de post-HBO opleidingen DHM Security Management, Security Techniek en de post-HBO opleiding Security en Recht
U wordt met de combinatie van de volgende 3 diploma's toegelaten:
1. het IRIS®diploma
2. een mbo-diploma niveau 4 (of gelijkwaardig)
3. het diploma Coördinator Beveiliging, TBV (of gelijkwaardig)

U kunt zich ook met deze 3 diploma's inschrijven in het Register Middenmanager Beveiliging van de stichting SERN en daarmee de titel RMB voeren.

Cursusduur en -tijden:

De opleiding omvat totaal 3 cursusdagen van 09.00-17.00 uur en een examendag.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
IRIS Security Management1€ 2.089,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
IRISIRIS Security Management®7-10-202216-12-2022De Meern