Opleidingsportaal


Security en Recht - update avond

  • Voor deelnemers die enige tijd geleden de post-HBO opleiding Security en Recht hebben gevolgd wordt in samenwerking met het NISeR een Update-avond georganiseerd.

Cursusinhoud

Actualiteiten in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de omgang met persoonsgegevens.
• Algemene Verordening Gegevensbescherming in relatie met fysieke beveiligingstoepassingen en het onderzoek naar vermeende misstanden
• Branchewaarschuwingsystemen ("zwarte lijsten") onder de AVG
• Temperatuurmeting met thermische cameratoepassingen.

Actualiteiten in het straf(proces)recht.
•Wijzigingen wetboek van strafrecht in 2019 en 2020
•Geldigheid van (collectieve) toegangsverboden bezien vanuit de ogen van de strafrechter
•Vorderen van gegevens door politie en Openbaar Ministerie

Actualiteiten in het privaatrecht.
• Alcohol- en drugstesten op het werk
• Directe aansprakelijkheidsstelling en praktische tips

Actualiteiten in het particulier onderzoek.
•Actualiteiten over het onderzoek naar vermeende misstanden door werknemers.

 Voor wie?

Deze opleiding is bedoelt voor personen die de leergang Security en Recht al eerder met goed resultaat hebben gevolgd.
De docent, mr. Felix Olijslager beheert de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken.
Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden.

Voor meer mogelijkheden met dit certificaat en voor de samenhang met andere security-gerelateerde opleidingen verwezen wij u graag naar de Stichting Sern.

Cursusduur en -tijden:

De update avond bestaat uit 1 lesavond van 3 uur.

Cursusprijs (excl. btw)

naameenheidcursusprijs
Security en Recht Update avond1€ 309,00

Cursusplanning

CursucodeCursusnaamStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.